Huisregels

Huisregels


 1. Ethiek en hygiëne staan hoog aangeschreven binnen de praktijk. Bai-Hui Acupunctuur verwacht van haar cliënten dat zij daar eveneens zorg voor dragen.
 2. Hygiëne is belangrijk voor ons. Zorg ervoor dat u thuis gedoucht hebt de dag dat u komt.
 3. Kom op tijd. Te laat komen, kan ten koste gaan van uw behandeltijd.
 4. De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen. 
 5. In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 6. Het annuleren van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak plaats te vinden.
 7. U kunt bij ons pinnen.
 8. Bai-Hui Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 9. Bai-Hui Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 10. Mobiele telefoons dienen in vergaderstand te staan: geen ringtones in de behandelruimtes.
 11. Er mag niet worden gerookt.
 

Wij danken u voor het respecteren van de huisregels.